Czym jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

17.11.2020, 10:37 0 komentarzy
Czym jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Od prawie 25 lat, 16 listopada dumnie obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Naprawdę dużo osób regularnie boryka się z brakiem tolerancji i to właśnie ten dzień ma o tym przypominać. Jest to między innymi komunikat do ważnych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, żeby zajęli się rozwiązaniem tego sporego problemu. Nauczanie, ale również prowadzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie akceptacji oraz zmniejszenie się terroru wobec osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest doskonałą metodą przeciwstawiania się różnym złym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta aktywność była spowodowana poprzez coraz częściej tworzące się zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, mają do czynienia właśnie te mniejszości, co stwierdzono na przestrzeni kilku lat. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają okazać się korzystne w znalezieniu głębszych przesłanek uformowania się nietolerancji, ale też mają wtajemniczać, jak tragiczne bywają objawy nietolerancji dla osób dyskryminowanych. Takie przedsięwzięcia mają okazać się potrzebne do tego, by dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest akceptowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale także oznajmić, czym jest uznanie oraz zaakceptowanie różnic indywidualnych. Dodatkowo ma pouczać, uczyć umiejętności słuchania, zrozumienia innych ludzi, ale także doceniania różnego rodzaju kultur.


W jaki sposób obchodzono w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Jednogłośny manifest wygłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się fizycznej i werbalnej agresji wynikającej z rasizmu i homofobii, ale i też pokazują potężne poparcie dla tych osób. Pod ogólnym manifestem podpisał się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski zasygnalizował, że solidarność dnia 16 listopada będzie ukazywana przez wywieszanie tęczowych flag, jak i oświetlania wielu budynków. W szczególności w tęczowych barwach został podświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Tagi:

Zostaw komentarz